Co vás čeká, když k nám přijdete?

Dotazování

V první řadě si popovídáme o tom, co Vás trápí a jak dlouho. Dotazování je velmi důležité. Dávám dohromady souvislosti, abych našla hlavní příčinu potíží a dokázala vám efektivně pomoci. Ukážu vám, co všechno spolu souvisí, abyste do budoucna věděla, čeho se vyvarovat a čím své tělo podpořit. Mým cílem je, abyste se vydala na cestu od nemoci ke zdraví a v budoucnu věděla, jak o své tělo i duši pečovat. Na souvislostech, o kterých budeme mluvit, sama uvidíte, proč máte dané potíže. 

Měření Oberonem a Dinamikou

Oberon je skvělý pomocník. Tento přístroj ukáže celkový stav vašeho těla. Jaké orgány jsou oslabené a jaké patogeny se v něm nachází. Co na Oberonu miluji, je, že je vidět „prognóza“ – to znamená, co se v těle chystá a čemu můžete velmi snadno předcházet a nečekat, až onemocníte. Více si o něm přečtěte na stránce Měření Oberonem. 

Přístroj Dinamika vyhodnocuje ze srdečního rytmu nejen stav srdce a oběhového systému, ale také vegetativního, imunitního a centrálního nervového systému. Ukazuje případné odchylky od normálu. Současně umí spočítat váš biologický věk. Biologický věk prozrazuje, v jakém stavu své tělo máte. Ten, kdo o sebe pečuje, má biologický věk zpravidla nižší. Nezapomeňte, že tak jak vypadáme navenek, vypadáme uvnitř. Takže pokud navíc chcete dobře vypadat, tahle informace by vám neměla uniknout.

Čínská medicína

Čínská medicína je zatím jedna z nezpochybnitelných medicín. Po staletí probádaných souvislostí těla stále zůstává pevným měřítkem k harmonii těla i ducha. Bere člověka jako nedílnou součást přírody. Co je uvnitř, odrazí se navenek. Nemoc je nerovnováha Jinu a Jangu a nesoulad mezi orgány. Používá termíny jako například vlhko, horko, nedostatek, nadbytek, vnitřní horko atd. Pro laika jsou to názvy nic neříkající, ale právě proto je nutné sdílení klienta s terapeutem, aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků.

Čínská medicína představuje dva příklady takové alternativní léčby, která nemoc nechápe jako nepřítele, a proto nezpůsobuje další onemocnění. Pomáhá nám pochopit, co naše tělo potřebuje a jak se dostat do rovnováhy. 

Psychosomatika a emoce

Dovolím říct, že v dnešní době množství psychosomatických onemocnění stále narůstá. Vliv stresu je tak silný, že není člověka, kterého by neovlivnil. Vždy se dívám na to, jestli jsou potíže způsobeny patogeny, nebo jestli se musíme zaměřit spíše na psychosomatické onemocnění. Můžete ho i sama rozpoznat, a to tak, že lékařská vyšetření nezjistí žádnou tělesnou (somatickou) příčinu potíží nebo léčby dlouhodobě nepomáhají. Tyto potíže mohou mít příčinu v psychice (psyché). Emoce jsou odrazem stavu našich orgánů a mysli. Proto se zaměřuji i na ně.

Meridiány a čakry

Meridiány jsou energetické dráhy v těle. Pokud dojde k oslabení či zablokování energie v těchto drahách, vzniká bolest. Projevy nerovnováhy jsou jak psychické, tak fyzické. Znalost meridiánů a souvislostí mezi nimi a orgány je velmi důležitá. Podle meridiánů a čaker se dá velmi snadno posoudit, jaký orgán má potíže. K tomu používám přístoj Dinamika, který umí energetické dráhy a body naměřit a vyhodnotit. 

Změna postoje k sobě samé

Nejvyšší úroveň dosažení trvalého zdraví je změna postoje sama k sobě a způsob myšlení. Nestačí jen polykat tablety nebo kapičky, ale musíme pochopit svoji nemoc. Nemoc totiž začíná uvnitř nás – v naší hlavě, ve způsobu života a přístupu k sobě. Proto s klienty neustále pracuji na zvyšování sebelásky, pochopení toho, co jejich tělo i duše žádá, a odstranění sebedestrukce. Psychická onemocnění a nemoci na fyzické úrovni rozhodně začínají bolestí duše, která vám to dává najevo tím, že se necítíte psychicky dobře – nejste totiž v souladu sama se sebou. 

Plazmový generátor

Pokud je potřeba z těla odstranit nějaké přemnožené patogeny (viry, bakterie, plísně, parazity), používám k tomu plazmový generátor. Návrat ke zdraví je mnohem rychlejší a efektivnější. Mám s ním dlouholeté a velmi pozitivní zkušenosti. Jedno totiž doplňuje druhé. Eliminaci akutní zátěže zvládneme během pár sezení.

chcete se objednat?

Objednat se můžete na telefonním čísle 603 229 376 nebo na e-mailu pavlikova@odnemocikezdravi.cz

Cena sezení je 1 000 Kč a trvá 60–75 minut.