Co vás čeká, když  přijdete na terapii?

Cesta ke zdraví.

dotazování a povídání

V první řadě si popovídáme o tom, co Vás trápí. Dotazování je velmi důležité. Dávám dohromady souvislosti, abych našla hlavní příčinu potíží a dokázala vám efektivně pomoci. Nebudeme řešit důsledek, na to se zaměřuje západní medicína, my musíme jít k jádru problému. Ukážu vám, co všechno spolu souvisí, abyste věděla, proč dané potíže máte. Během sezení vám vysvětlím, čeho se vyvarovat a jak o své tělo i duši pečovat a udržet se v rovnováze a harmonii.

Měření Oberonem nebo Dinamikou

Oberon je skvělý pomocník. Tento přístroj ukáže celkový stav vašeho těla. Jaké orgány jsou oslabené a jaké patogeny se v něm nachází. Co na Oberonu miluji, je, že je vidět „prognóza“ – to znamená, co se v těle chystá a čemu můžete velmi snadno předcházet a nečekat, až onemocníte. Více si o něm přečtěte na stránce Měření Oberonem. 

Přístroj Dinamika vyhodnocuje ze srdečního rytmu nejen stav srdce a oběhového systému, ale také vegetativního, imunitního a centrálního nervového systému. Ukazuje případné odchylky od normálu. Současně umí spočítat váš biologický věk. Biologický věk prozrazuje, v jakém stavu své tělo máte. Ten, kdo o sebe pečuje, má biologický věk zpravidla nižší. Nezapomeňte, že tak jak vypadáme navenek, vypadáme uvnitř. Takže pokud navíc chcete dobře vypadat, tahle informace by vám neměla uniknout.

Čínská medicína - co je uvnitř, odrazí se navenek

Čínská medicína je jedna z nezpochybnitelných medicín. Po staletí probádaných souvislostí těla stále zůstává pevným měřítkem k harmonii těla i ducha. Bere člověka jako nedílnou součást přírody. Co je uvnitř, odrazí se navenek. Nemoc je nerovnováha Jinu a Jangu a nesoulad mezi orgány. Používá termíny jako například vlhko, horko, nedostatek, nadbytek, vnitřní horko atd. Pro laika jsou to názvy nic neříkající, ale právě proto je nutné sdílení klienta s terapeutem, aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků.

Čínská medicína představuje dva příklady takové alternativní léčby, která nemoc nechápe jako nepřítele, a proto nezpůsobuje další onemocnění. Pomáhá nám pochopit, co naše tělo potřebuje a jak se dostat do rovnováhy. 

Psychosomatika a emoce

Dovolím si říct, že v dnešní době množství psychosomatických onemocnění stále narůstá. Vliv stresu je tak silný, že není člověka, kterého by neovlivnil. Možná už víte, že emoce jsou odrazem stavu našich orgánů a mysli. Protoje jedna z částí konzultave zaměřena i na emoce. Vždy se dívám, jestli jsou potíže způsobeny patogeny, nebo je jedná spíše o psychosomatické onemocnění, protože od toho se odvíjí řešení problému a odlišnost preparátu. Jak můžete sama rozpoznat, že se patrně jedná o psychosomatické onemocnění? Lékařská vyšetření nezjistí žádnou tělesnou (somatickou) příčinu potíží nebo Vám léčba dlouhodobě nepomáhají. Důvodem je, že tyto potíže mívají příčinu v psychice (psyché). 

Meridiány a čakry

Meridiány jsou energetické dráhy v těle. Pokud dojde k oslabení či zablokování energie v těchto drahách, vzniká bolest. Projevy nerovnováhy jsou jak psychické, tak fyzické. Znalost meridiánů a souvislostí mezi nimi a orgány je velmi důležitá. Podle meridiánů a čaker se dá velmi snadno posoudit, jaký orgán má potíže. K tomu používám přístoj Dinamika, který umí energetické dráhy a body naměřit a vyhodnotit. 

Změna postoje k sobě samé

Nejvyšší úroveň dosažení trvalého zdraví je změna postoje sama k sobě a změna způsobu myšlení. Polykat tablety nebo kapat kapičky zkrátka nestačí. Pokud chceme žít v harmonii a být spokojená a šťastná, musíme pochopit, proč tomu tak není, proč se tělo i duše vzpírá. Nemoc totiž začíná uvnitř nás – v naší hlavě, ve způsobu života a přístupu k sobě. Proto s klienty neustále pracuji na zvyšování sebelásky, pochopení toho, co jejich tělo i duše žádá, a odstraňujeme sebedestrukci. Psychická onemocnění a nemoci na fyzické úrovni rozhodně začínají bolestí duše, která vám to dává najevo tím, že se necítíte psychicky dobře – nejste totiž v souladu sama se sebou. 

Plazmový generátor

Plazmový generátor je dalším skvělým pomocníkem na cestě ke zdraví. Pokud je potřeba z těla odstranit nějaké přemnožené patogeny (viry, bakterie, plísně, parazity), používám k tomu právě tento přístroj. Návrat ke zdraví je mnohem rychlejší a efektivnější. Mám s ním dlouholeté a velmi dobré zkušenosti. Eliminaci akutních zátěží tak zvládneme během pár sezení.

chcete se objednat?

Objednat se můžete na telefonním čísle 603 229 376 nebo na e-mailu pavlikova@odnemocikezdravi.cz

Cena sezení je 1 200 Kč a trvá 60–75 minut.