Kam proudí moje energie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tohle je video, které je součástí kurzu Začni hořet. Je velice důležité. Umožní vám podívat se na svůj život z výšky a většího nadhledu. Uděláte si přehled o tom, jaké role každý den, týden, měsíc a někdy dokonce roky hrajete (vykonáváte). Říkám tomu role, protože náš život je o různých rolích. Proč je náš život někdy jako jeden velký zmatek? Proč nám ubývá energie?

Často žijeme ve stereotypech, jsme zacyklení a pro stromy nevidíme les.

Děláme něco automaticky, při nějakých činnostech nebo jednání ztrácíme velké množství energie a už si ani neuvědomujeme, že právě v téhle roli o energii přicházíme. Setkávám se s tím poměrně často, protože se často díváme pouze na důsledek, a ne pravou příčinu.

 

Práce mnohdy není příčinou vyčerpání, i když si to můžete myslet. 

Může za tím být vztah, neshoda v rodině nebo s rodiči. Někdy dáváme v podnikání více pozornosti někam, kde by naše pozornost už dávno neměla být. A o tom všem se tady budeme bavit.

Díky mapě zjistíte, kde přesně se vaše energie ztrácí a kde jí máte naopak hodně a dočerpáváte ji. Jestli ji využíváte, nebo ne.

Naučíte se s tím pracovat. Také zjistíte, jakou roli buď úplně opustíte, kde přidáte a ve které naopak uberete. Jdeme na to, vytiskněte si mapu nebo si ji otevřete a pište do ní.

POZOR!

Tento úkol opravdu nedělejte pouze teoreticky ve své hlavě. Nemělo by to žádný smysl!

Pokud byste si role detailně nepopsali, nikdy si je přesně neuvědomíte! Některým rolím se věnujete roky a někde skrytě možná víte, že je v nich problém. Pokud to ale neuvidíte černé na bílém, ani si neuvědomíte, která role je tou zásadní, kterou musíte řešit a přestat ji zabalovat do něčeho jiného, což se ve vysokém procentu případů děje. 

ÚKOL

V první řadě si vytiskněte mapu číslo 1 s osobním životem (máte ji v příloze).

1. V osobní mapě máte pojmenované základní role. Určitě tam nejsou všechny, takže si dopište všechny role, které ve svém soukromém životě hrajete. Nezapomeňte ani na dílčí role. 

2. Ke každé roli dokreslete barevnou tužkou nebo fixou, jestli vám daná role energii dodává nebo bere. Vnímejte, jaké emoce u nich máte. Já jsem na role, které mi energii dodávají, použila zelenou barvu a červenou jsem si poznačila ty, kde o energii přicházím.

3. Podle toho, jak moc vás role vyčerpává nebo dobíjí, nebo jak moc se cítíte emočně špatně nebo dobře, dopište plusy nebo minusy. Když vás role vyčerpává málo, ohodnoťte jedním minusem. Pokud cítíte, že jste z dané role totálně vyčerpaní, dejte minusů více, nebo si ji označte vykřičníkem, ať nejde přehlédnout.

4. Zakroužkujte všechny role, které mají větší počet plusů a minusů.

5. Nejdříve zapracujte na rolích, kde máte hodně minusů. Přemýšlejte, jestli tuto roli opustíte, nebo jí dáte menší pozornost a energii využijete do rolí, kde cítíte, že je vám v nich dobře. Možná těm, ve kterých se cítíte dobře, věnujete málo času, proto je posilte. Doplňte do svého života to, co vám energii dodává. 

6. Kdykoli ucítíte, že máte málo energie, mapu si vytiskněte a znovu popište. Je přesným a pravdivým ukazatelem toho, jak na tom jste. 

7. Hurá do toho. 🙂